Декоративна мазилка със слюдени частици Muro Naturale

Декоративна мазилка със слюдени частици Muro Naturale

От: 124.00лв.

MURO NATURALE е продукт на варова основа с мраморен прах с различна големина на частиците, естествени минерали и слюда. Естествена стена за гладкост, приятен допир и яркост във всичките й 169 цвята. Лесна за приложение, тя е отлична за запълване и има естествена резистентност към мухъл и бактерии. Притежава отлична устойчивост във времето, не нарушава дишането на основата поради високата пропускливост на на водни изпарения.

Изчистване
AA M2 (+135.00лв.)
AA M3 (+60.00лв.)
AA M4 (+30.00лв.)
AA M5 (+9.00лв.)
AM M2 (+135.00лв.)
AM M3 (+60.00лв.)
AM M4 (+30.00лв.)
AM M5 (+9.00лв.)
AF M2 (+135.00лв.)
AF M3 (+60.00лв.)
AF M4 (+30.00лв.)
AF M5 (+9.00лв.)
AL M2 (+135.00лв.)
AL M3 (+60.00лв.)
AL M4 (+30.00лв.)
AL M5 (+9.00лв.)
AR M2 (+135.00лв.)
AR M3 (+60.00лв.)
AR M4 (+30.00лв.)
AR M5 (+9.00лв.)
AV M2 (+135.00лв.)
AV M3 (+60.00лв.)
AV M4 (+30.00лв.)
AV M5 (+9.00лв.)
AZ M2 (+135.00лв.)
AZ M3 (+60.00лв.)
AZ M4 (+30.00лв.)
AZ M5 (+9.00лв.)
GA M2 (+135.00лв.)
GA M3 (+60.00лв.)
GA M4 (+30.00лв.)
GA M5 (+9.00лв.)
GB M2 (+135.00лв.)
GB M3 (+60.00лв.)
GB M4 (+30.00лв.)
GB M5 (+9.00лв.)
GC M2 (+135.00лв.)
GC M3 (+60.00лв.)
GC M4 (+30%)
GC M5 (+9.00лв.)
GD M2 (+135.00лв.)
GD M3 (+60.00лв.)
GD M4 (+30.00лв.)
GD M5 (+9.00лв.)
GE M2 (+135.00лв.)
GE M3 (+60.00лв.)
GE M4 (+30.00лв.)
GE M5 (+9.00лв.)
GF M2 (+135.00лв.)
GF M3 (+60.00лв.)
GF M4 (+30%)
GF M5 (+9.00лв.)
GG M2 (+135.00лв.)
GG M3 (+60.00лв.)
GG M4 (+30.00лв.)
GG M5 (+9.00лв.)
KA M2 (+135.00лв.)
KA M3 (+60.00лв.)
KA M4 (+30.00лв.)
KA M5 (+9.00лв.)
KB M2 (+135.00лв.)
KB M3 (+60.00лв.)
KB M4 (+30.00лв.)
KB M5 (+9.00лв.)
KC M2 (+135.00лв.)
KC M3 (+60.00лв.)
KC M4 (+30.00лв.)
KC M5 (+9.00лв.)
KD M2 (+135.00лв.)
KD M3 (+60.00лв.)
KD M4 (+30%)
KD M5 (+9.00лв.)
KE M2 (+135.00лв.)
KE M3 (+60.00лв.)
KE M4 (+30.00лв.)
KE M5 (+9.00лв.)
KF M2 (+135.00лв.)
KF M3 (+60.00лв.)
KF M4 (+30.00лв.)
KF M5 (+9.00лв.)
KG M2 (+135.00лв.)
KG M3 (+60.00лв.)
KG M4 (+30.00лв.)
KG M5 (+9.00лв.)
NA M2 (+135.00лв.)
NA M3 (+60.00лв.)
NA M4 (+30.00лв.)
NA M5 (+9.00лв.)
NB M2 (+135.00лв.)
NB M3 (+60.00лв.)
NB M4 (+30.00лв.)
NB M5 (+9.00лв.)
NL M2 (+135.00лв.)
NL M3 (+60.00лв.)
NL M4 (+30.00лв.)
NL M5 (+9.00лв.)
NO M2 (+135.00лв.)
NO M3 (+60.00лв.)
NO M4 (+30.00лв.)
NO M5 (+9.00лв.)
NR M2 (+135.00лв.)
NR M3 (+60.00лв.)
NR M4 (+30.00лв.)
NR M5 (+9.00лв.)
NS M2 (+135.00лв.)
NS M3 (+60.00лв.)
NS M4 (+30.00лв.)
NS M5 (+9.00лв.)
NY M2 (+135.00лв.)
NY M3 (+60.00лв.)
NY M4 (+30.00лв.)
NY M5 (+9.00лв.)
SA M2 (+135.00лв.)
SA M3 (+60.00лв.)
SA M4 (+30.00лв.)
SA M5 (+9.00лв.)
SB M2 (+135.00лв.)
SB M3 (+60.00лв.)
SB M4 (+30.00лв.)
SB M5 (+9.00лв.)
SC M2 (+135.00лв.)
SC M3 (+60.00лв.)
SC M4 (+30.00лв.)
SC M5 (+9.00лв.)
SD M2 (+135.00лв.)
SD M3 (+60.00лв.)
SD M4 (+30.00лв.)
SD M5 (+9.00лв.)
SE M2 (+135.00лв.)
SE M3 (+60.00лв.)
SE M4 (+30.00лв.)
SE M5 (+9.00лв.)
SG M2 (+135.00лв.)
SG M3 (+60.00лв.)
SG M4 (+30.00лв.)
SG M5 (+9.00лв.)
SV M2 (+135.00лв.)
SV M3 (+60.00лв.)
SV M4 (+30.00лв.)
SV M5 (+9.00лв.)
ZA M2 (+135.00лв.)
ZA M3 (+60.00лв.)
ZA M4 (+30.00лв.)
ZA M5 (+9.00лв.)
ZB M2 (+135.00лв.)
ZB M3 (+60.00лв.)
ZB M4 (+30.00лв.)
ZB M5 (+9.00лв.)
ZC M2 (+135.00лв.)
ZC M3 (+60.00лв.)
ZC M4 (+30.00лв.)
ZC M5 (+9.00лв.)
ZD M2 (+135.00лв.)
ZD M3 (+60.00лв.)
ZD M4 (+30.00лв.)
ZD M5 (+9.00лв.)
ZE M2 (+135.00лв.)
ZE M3 (+60.00лв.)
ZE M4 (+30.00лв.)
ZE M5 (+9.00лв.)
ZF M2 (+135.00лв.)
ZF M3 (+60.00лв.)
ZF M4 (+30.00лв.)
ZF M5 (+9.00лв.)
ZG M2 (+135.00лв.)
ZG M3 (+60.00лв.)
ZG M4 (+30.00лв.)
ZG M5 (+9.00лв.)
AA M2 (+45.00лв.)
AA M3 (+20.00лв.)
AA M4 (+10.00лв.)
AA M5 (+3.00лв.)
AM M2 (+45.00лв.)
AM M3 (+20.00лв.)
AM M4 (+10.00лв.)
AM M5 (+3.00лв.)
AF M2 (+45.00лв.)
AF M3 (+20.00лв.)
AF M4 (+10.00лв.)
AF M5 (+3.00лв.)
AL M2 (+45.00лв.)
AL M3 (+20.00лв.)
AL M4 (+10.00лв.)
AL M5 (+3.00лв.)
AR M2 (+45.00лв.)
AR M3 (+20.00лв.)
AR M4 (+10.00лв.)
AR M5 (+3.00лв.)
AV M2 (+45.00лв.)
AV M3 (+20.00лв.)
AV M4 (+10.00лв.)
AV M5 (+3.00лв.)
AZ M2 (+45.00лв.)
AZ M3 (+20.00лв.)
AZ M4 (+10.00лв.)
AZ M5 (+3.00лв.)
GA M2 (+45.00лв.)
GA M3 (+20.00лв.)
GA M4 (+10.00лв.)
GA M5 (+3.00лв.)
GB M2 (+45.00лв.)
GB M3 (+20.00лв.)
GB M4 (+10.00лв.)
GB M5 (+3.00лв.)
GC M2 (+45.00лв.)
GC M3 (+20.00лв.)
GC M4 (+10%)
GC M5 (+3.00лв.)
GD M2 (+45.00лв.)
GD M3 (+20.00лв.)
GD M4 (+10.00лв.)
GD M5 (+3.00лв.)
GE M2 (+45.00лв.)
GE M3 (+20.00лв.)
GE M4 (+10.00лв.)
GE M5 (+3.00лв.)
GF M2 (+45.00лв.)
GF M3 (+20.00лв.)
GF M4 (+10%)
GF M5 (+3.00лв.)
GG M2 (+45.00лв.)
GG M3 (+20.00лв.)
GG M4 (+10.00лв.)
GG M5 (+3.00лв.)
KA M2 (+60.00лв.)
KA M3 (+30.00лв.)
KA M4 (+15.00лв.)
KA M5 (+5.00лв.)
KB M2 (+60.00лв.)
KB M3 (+30.00лв.)
KB M4 (+15.00лв.)
KB M5 (+5.00лв.)
KC M2 (+60.00лв.)
KC M3 (+30.00лв.)
KC M4 (+15.00лв.)
KC M5 (+5.00лв.)
KD M2 (+60.00лв.)
KD M3 (+30.00лв.)
KD M4 (+15%)
KD M5 (+5.00лв.)
KE M2 (+45.00лв.)
KE M3 (+20.00лв.)
KE M4 (+10.00лв.)
KE M5 (+3.00лв.)
KF M2 (+45.00лв.)
KF M3 (+20.00лв.)
KF M4 (+10.00лв.)
KF M5 (+3.00лв.)
KG M2 (+45.00лв.)
KG M3 (+20.00лв.)
KG M4 (+10.00лв.)
KG M5 (+3.00лв.)
NA M2 (+45.00лв.)
NA M3 (+20.00лв.)
NA M4 (+10.00лв.)
NA M5 (+3.00лв.)
NB M2 (+45.00лв.)
NB M3 (+20.00лв.)
NB M4 (+10.00лв.)
NB M5 (+3.00лв.)
NL M2 (+60.00лв.)
NL M3 (+30.00лв.)
NL M4 (+15.00лв.)
NL M5 (+5.00лв.)
NO M2 (+60.00лв.)
NO M3 (+30.00лв.)
NO M4 (+15.00лв.)
NO M5 (+5.00лв.)
NR M2 (+60.00лв.)
NR M3 (+30.00лв.)
NR M4 (+15.00лв.)
NR M5 (+5.00лв.)
NS M2 (+45.00лв.)
NS M3 (+20.00лв.)
NS M4 (+10.00лв.)
NS M5 (+3.00лв.)
NY M2 (+45.00лв.)
NY M3 (+20.00лв.)
NY M4 (+10.00лв.)
NY M5 (+3.00лв.)
SA M2 (+80.00лв.)
SA M3 (+40.00лв.)
SA M4 (+20.00лв.)
SA M5 (+5.00лв.)
SB M2 (+80.00лв.)
SB M3 (+40.00лв.)
SB M4 (+20.00лв.)
SB M5 (+5.00лв.)
SC M2 (+45.00лв.)
SC M3 (+20.00лв.)
SC M4 (+10.00лв.)
SC M5 (+3.00лв.)
SD M2 (+80.00лв.)
SD M3 (+40.00лв.)
SD M4 (+20.00лв.)
SD M5 (+5.00лв.)
SE M2 (+45.00лв.)
SE M3 (+20.00лв.)
SE M4 (+10.00лв.)
SE M5 (+3.00лв.)
SG M2 (+80.00лв.)
SG M3 (+40.00лв.)
SG M4 (+20.00лв.)
SG M5 (+5.00лв.)
SV M2 (+45.00лв.)
SV M3 (+20.00лв.)
SV M4 (+10.00лв.)
SV M5 (+3.00лв.)
ZA M2 (+60.00лв.)
ZA M3 (+30.00лв.)
ZA M4 (+15.00лв.)
ZA M5 (+5.00лв.)
ZB M2 (+60.00лв.)
ZB M3 (+30.00лв.)
ZB M4 (+15.00лв.)
ZB M5 (+5.00лв.)
ZC M2 (+60.00лв.)
ZC M3 (+30.00лв.)
ZC M4 (+15.00лв.)
ZC M5 (+5.00лв.)
ZD M2 (+60.00лв.)
ZD M3 (+30.00лв.)
ZD M4 (+15.00лв.)
ZD M5 (+5.00лв.)
ZE M2 (+60.00лв.)
ZE M3 (+30.00лв.)
ZE M4 (+15.00лв.)
ZE M5 (+5.00лв.)
ZF M2 (+60.00лв.)
ZF M3 (+30.00лв.)
ZF M4 (+15.00лв.)
ZF M5 (+5.00лв.)
ZG M2 (+60.00лв.)
ZG M3 (+30.00лв.)
ZG M4 (+15.00лв.)
ZG M5 (+5.00лв.)
Цена
Цена за цвят/ разфасовка
Крайна цена
Разфасовка (кг)

8 килограма, 24 килограма

Все още няма отзиви.

Be the first to review “Декоративна мазилка със слюдени частици Muro Naturale”

Post your comment

Свързани продукти