Пясъчна мазилка Minimal

Пясъчна мазилка Minimal

От: 75.00лв.

Minimal е начин на живот, който ви позволява да избягате от суетата. Налична в 169 цвята, на водна основа, с добавен ситен седеф и подбран кварцов пълнител. Финишно покритие, с пясъчно ефект и седефен отблясък, даващо на стената характер без пресиленост и натрапчивост и която реагира на светлина, създавайки ярко матово отражение под различно осветление.

Изчистване
GG К2 (+60.00лв.)
GG К3 (+30.00лв.)
GG К4 (+16.00лв.)
GG К5 (+6.00лв.)
GF K2 (+60.00лв.)
GF K3 (+30.00лв.)
GF K4 (+16.00лв.)
GF K5 (+6.00лв.)
GE K2 (+60.00лв.)
GE K3 (+30.00лв.)
GE K4 (+16.00лв.)
GE K5 (+6.00лв.)
GD K2 (+60.00лв.)
GD K3 (+30.00лв.)
GD K4 (+16.00лв.)
GD K5 (+6.00лв.)
GC K2 (+60.00лв.)
GC K3 (+30.00лв.)
GC K4 (+16.00лв.)
GC K5 (+6.00лв.)
GB K2 (+60.00лв.)
GB K3 (+30.00лв.)
GB K4 (+16.00лв.)
GB K5 (+6.00лв.)
GA K2 (+60.00лв.)
GA K3 (+30.00лв.)
GA K4 (+16.00лв.)
GA K5 (+6.00лв.)
KB K2 (+60.00лв.)
KB K3 (+30.00лв.)
KB K4 (+16.00лв.)
KB K5 (+6.00лв.)
KA K2 (+60.00лв.)
KA K3 (+30.00лв.)
KA K4 (+16.00лв.)
KA K5 (+6.00лв.)
KF К2 (+60.00лв.)
KF К3 (+30.00лв.)
KF К4 (+16%)
KF К5 (+6.00лв.)
KC К2 (+60.00лв.)
KC К3 (+30.00лв.)
KC К4 (+16.00лв.)
KC К5 (+6.00лв.)
KD К2 (+60.00лв.)
KD К3 (+30.00лв.)
KD К4 (+16.00лв.)
KD К5 (+6.00лв.)
KG К2 (+60.00лв.)
KG К3 (+30.00лв.)
KG К4 (+16%)
KG К5 (+6.00лв.)
KE К2 (+60.00лв.)
KE К3 (+30.00лв.)
KE К4 (+16.00лв.)
KE К5 (+6.00лв.)
ZA К2 (+60.00лв.)
ZA К3 (+30.00лв.)
ZA К4 (+16.00лв.)
ZA К5 (+6.00лв.)
ZB К2 (+60.00лв.)
ZB К3 (+30.00лв.)
ZB К4 (+16.00лв.)
ZB К5 (+6.00лв.)
ZC К2 (+60.00лв.)
ZC К3 (+30.00лв.)
ZC К4 (+16.00лв.)
ZC К5 (+6.00лв.)
ZD К2 (+60.00лв.)
ZD К3 (+30.00лв.)
ZD К4 (+16%)
ZD К5 (+6.00лв.)
ZE К2 (+60.00лв.)
ZE К3 (+30.00лв.)
ZE К4 (+16.00лв.)
ZE К5 (+6.00лв.)
ZF K2 (+60.00лв.)
ZF K3 (+30.00лв.)
ZF K4 (+16.00лв.)
ZF K5 (+6.00лв.)
ZG K2 (+60.00лв.)
ZG K3 (+30.00лв.)
ZG K4 (+16.00лв.)
ZG K5 (+6.00лв.)
NA K2 (+60.00лв.)
NA K3 (+30.00лв.)
NA K4 (+16.00лв.)
NA K5 (+6.00лв.)
NB K2 (+60.00лв.)
NB K3 (+30.00лв.)
NB K4 (+16.00лв.)
NB K5 (+6.00лв.)
NS K2 (+60.00лв.)
NS K3 (+30.00лв.)
NS K4 (+16.00лв.)
NS K5 (+6.00лв.)
NL K2 (+60.00лв.)
NL K3 (+30.00лв.)
NL K4 (+16.00лв.)
NL K5 (+6.00лв.)
NR K2 (+60.00лв.)
NR K3 (+30.00лв.)
NR K4 (+16.00лв.)
NR K5 (+6.00лв.)
NO K2 (+60.00лв.)
NO K3 (+30.00лв.)
NO K4 (+16.00лв.)
NO K5 (+6.00лв.)
SD K2 (+60.00лв.)
SD K3 (+30.00лв.)
SD K4 (+16.00лв.)
SD K5 (+6.00лв.)
SB K2 (+70.00лв.)
SB K3 (+40.00лв.)
SB K4 (+26.00лв.)
SB K5 (+16.00лв.)
SC K2 (+60.00лв.)
SC K3 (+30.00лв.)
SC K4 (+16.00лв.)
SC K5 (+6.00лв.)
SE K2 (+70.00лв.)
SE K3 (+40.00лв.)
SE K4 (+26.00лв.)
SE K5 (+16.00лв.)
SA K2 (+60.00лв.)
SA K3 (+30.00лв.)
SA K4 (+16.00лв.)
SA K5 (+6.00лв.)
SV K2 (+60.00лв.)
SV K3 (+30.00лв.)
SV K4 (+16.00лв.)
SV K5 (+6.00лв.)
SG K2 (+60.00лв.)
SG K3 (+30.00лв.)
SG K4 (+16.00лв.)
SG K5 (+6.00лв.)
AR K2 (+60.00лв.)
AR K3 (+30.00лв.)
AR K4 (+16.00лв.)
AR K5 (+6.00лв.)
AA K2 (+60.00лв.)
AA K3 (+30.00лв.)
AA K4 (+16.00лв.)
AA K5 (+6.00лв.)
AL K2 (+60.00лв.)
AL K3 (+30.00лв.)
AL K4 (+16.00лв.)
AL K5 (+6.00лв.)
AM K2 (+60.00лв.)
AM K3 (+30.00лв.)
AM K4 (+16.00лв.)
AM K5 (+6.00лв.)
AF K2 (+60.00лв.)
AF K3 (+30.00лв.)
AF K4 (+16.00лв.)
AF K5 (+6.00лв.)
AV K2 (+60.00лв.)
AV K3 (+30.00лв.)
AV K4 (+16.00лв.)
AV K5 (+6.00лв.)
AZ K2 (+60.00лв.)
AZ K3 (+30.00лв.)
AZ K4 (+16.00лв.)
AZ K5 (+6.00лв.)
GG К2 (+30.00лв.)
GG К3 (+15.00лв.)
GG К4 (+8.00лв.)
GG К5 (+3.00лв.)
GF K2 (+30.00лв.)
GF K3 (+15.00лв.)
GF K4 (+8.00лв.)
GF K5 (+3.00лв.)
GE K2 (+30.00лв.)
GE K3 (+15.00лв.)
GE K4 (+8.00лв.)
GE K5 (+3.00лв.)
GD K2 (+30.00лв.)
GD K3 (+15.00лв.)
GD K4 (+8.00лв.)
GD K5 (+3.00лв.)
GC K2 (+30.00лв.)
GC K3 (+15.00лв.)
GC K4 (+8.00лв.)
GC K5 (+3.00лв.)
GB K2 (+30.00лв.)
GB K3 (+15.00лв.)
GB K4 (+8.00лв.)
GB K5 (+3.00лв.)
GA K2 (+30.00лв.)
GA K3 (+15.00лв.)
GA K4 (+8.00лв.)
GA K5 (+3.00лв.)
KB K2 (+30.00лв.)
KB K3 (+15.00лв.)
KB K4 (+8.00лв.)
KB K5 (+3.00лв.)
KA K2 (+30.00лв.)
KA K3 (+15.00лв.)
KA K4 (+8.00лв.)
KA K5 (+3.00лв.)
KF К2 (+30.00лв.)
KF К3 (+15.00лв.)
KF К4 (+8%)
KF К5 (+3.00лв.)
KC К2 (+30.00лв.)
KC К3 (+15.00лв.)
KC К4 (+8.00лв.)
KC К5 (+3.00лв.)
KD К2 (+30.00лв.)
KD К3 (+15.00лв.)
KD К4 (+8.00лв.)
KD К5 (+3.00лв.)
KG К2 (+30.00лв.)
KG К3 (+15.00лв.)
KG К4 (+8%)
KG К5 (+3.00лв.)
KE К2 (+30.00лв.)
KE К3 (+15.00лв.)
KE К4 (+8.00лв.)
KE К5 (+3.00лв.)
ZA К2 (+30.00лв.)
ZA К3 (+15.00лв.)
ZA К4 (+8.00лв.)
ZA К5 (+3.00лв.)
ZB К2 (+30.00лв.)
ZB К3 (+15.00лв.)
ZB К4 (+8.00лв.)
ZB К5 (+3.00лв.)
ZC К2 (+35.00лв.)
ZC К3 (+20.00лв.)
ZC К4 (+13.00лв.)
ZC К5 (+8.00лв.)
ZD К2 (+35.00лв.)
ZD К3 (+20.00лв.)
ZD К4 (+13%)
ZD К5 (+8.00лв.)
ZE К2 (+30.00лв.)
ZE К3 (+15.00лв.)
ZE К4 (+8.00лв.)
ZE К5 (+3.00лв.)
ZF K2 (+30.00лв.)
ZF K3 (+15.00лв.)
ZF K4 (+8.00лв.)
ZF K5 (+3.00лв.)
ZG K2 (+30.00лв.)
ZG K3 (+15.00лв.)
ZG K4 (+8.00лв.)
ZG K5 (+3.00лв.)
NA K2 (+30.00лв.)
NA K3 (+15.00лв.)
NA K4 (+8.00лв.)
NA K5 (+3.00лв.)
NB K2 (+30.00лв.)
NB K3 (+15.00лв.)
NB K4 (+8.00лв.)
NB K5 (+3.00лв.)
NS K2 (+30.00лв.)
NS K3 (+15.00лв.)
NS K4 (+8.00лв.)
NS K5 (+3.00лв.)
NL K2 (+30.00лв.)
NL K3 (+15.00лв.)
NL K4 (+8.00лв.)
NL K5 (+3.00лв.)
NR K2 (+35.00лв.)
NR K3 (+20.00лв.)
NR K4 (+13.00лв.)
NR K5 (+8.00лв.)
NO K2 (+30.00лв.)
NO K3 (+15.00лв.)
NO K4 (+8.00лв.)
NO K5 (+3.00лв.)
SD K2 (+35.00лв.)
SD K3 (+20.00лв.)
SD K4 (+13.00лв.)
SD K5 (+8.00лв.)
SB K2 (+35.00лв.)
SB K3 (+20.00лв.)
SB K4 (+13.00лв.)
SB K5 (+8.00лв.)
SC K2 (+30.00лв.)
SC K3 (+15.00лв.)
SC K4 (+8.00лв.)
SC K5 (+3.00лв.)
SE K2 (+35.00лв.)
SE K3 (+20.00лв.)
SE K4 (+13.00лв.)
SE K5 (+8.00лв.)
SA K2 (+30.00лв.)
SA K3 (+15.00лв.)
SA K4 (+8.00лв.)
SA K5 (+3.00лв.)
SV K2 (+35.00лв.)
SV K3 (+20.00лв.)
SV K4 (+13.00лв.)
SV K5 (+8.00лв.)
SG K2 (+30.00лв.)
SG K3 (+15.00лв.)
SG K4 (+8.00лв.)
SG K5 (+3.00лв.)
AR K2 (+30.00лв.)
AR K3 (+15.00лв.)
AR K4 (+8.00лв.)
AR K5 (+3.00лв.)
AA K2 (+30.00лв.)
AA K3 (+15.00лв.)
AA K4 (+8.00лв.)
AA K5 (+3.00лв.)
AL K2 (+30.00лв.)
AL K3 (+15.00лв.)
AL K4 (+8.00лв.)
AL K5 (+3.00лв.)
AM K2 (+30.00лв.)
AM K3 (+15.00лв.)
AM K4 (+8.00лв.)
AM K5 (+3.00лв.)
AF K2 (+30.00лв.)
AF K3 (+15.00лв.)
AF K4 (+8.00лв.)
AF K5 (+3.00лв.)
AV K2 (+30.00лв.)
AV K3 (+15.00лв.)
AV K4 (+8.00лв.)
AV K5 (+3.00лв.)
AZ K2 (+30.00лв.)
AZ K3 (+15.00лв.)
AZ K4 (+8.00лв.)
AZ K5 (+3.00лв.)
GG К2 (+12.00лв.)
GG К3 (+6.00лв.)
GG К4 (+3.00лв.)
GG К5 (+1.00лв.)
GF K2 (+12.00лв.)
GF K3 (+6.00лв.)
GF K4 (+3.00лв.)
GF K5 (+1.00лв.)
GE K2 (+12.00лв.)
GE K3 (+6.00лв.)
GE K4 (+3.00лв.)
GE K5 (+1.00лв.)
GD K2 (+12.00лв.)
GD K3 (+6.00лв.)
GD K4 (+3.00лв.)
GD K5 (+1.00лв.)
GC K2 (+12.00лв.)
GC K3 (+6.00лв.)
GC K4 (+3.00лв.)
GC K5 (+1.00лв.)
GB K2 (+12.00лв.)
GB K3 (+6.00лв.)
GB K4 (+3.00лв.)
GB K5 (+1.00лв.)
GA K2 (+12.00лв.)
GA K3 (+6.00лв.)
GA K4 (+3.00лв.)
GA K5 (+1.00лв.)
KB K2 (+12.00лв.)
KB K3 (+6.00лв.)
KB K4 (+3.00лв.)
KB K5 (+1.00лв.)
KA K2 (+12.00лв.)
KA K3 (+6.00лв.)
KA K4 (+3.00лв.)
KA K5 (+1.00лв.)
KF К2 (+12.00лв.)
KF К3 (+6.00лв.)
KF К4 (+3%)
KF К5 (+1.00лв.)
KC К2 (+12.00лв.)
KC К3 (+6.00лв.)
KC К4 (+3.00лв.)
KC К5 (+1.00лв.)
KD К2 (+12.00лв.)
KD К3 (+6.00лв.)
KD К4 (+3.00лв.)
KD К5 (+1.00лв.)
KG К2 (+12.00лв.)
KG К3 (+6.00лв.)
KG К4 (+3%)
KG К5 (+1.00лв.)
KE К2 (+12.00лв.)
KE К3 (+6.00лв.)
KE К4 (+3.00лв.)
KE К5 (+1.00лв.)
ZA К2 (+16.00лв.)
ZA К3 (+8.00лв.)
ZA К4 (+4.00лв.)
ZA К5 (+2.00лв.)
ZB К2 (+16.00лв.)
ZB К3 (+8.00лв.)
ZB К4 (+4.00лв.)
ZB К5 (+2.00лв.)
ZC К2 (+16.00лв.)
ZC К3 (+8.00лв.)
ZC К4 (+4.00лв.)
ZC К5 (+2.00лв.)
ZD К2 (+16.00лв.)
ZD К3 (+8.00лв.)
ZD К4 (+4%)
ZD К5 (+2.00лв.)
ZE К2 (+12.00лв.)
ZE К3 (+6.00лв.)
ZE К4 (+3.00лв.)
ZE К5 (+1.00лв.)
ZF K2 (+12.00лв.)
ZF K3 (+6.00лв.)
ZF K4 (+3.00лв.)
ZF K5 (+1.00лв.)
ZG K2 (+12.00лв.)
ZG K3 (+6.00лв.)
ZG K4 (+3.00лв.)
ZG K5 (+1.00лв.)
NA K2 (+12.00лв.)
NA K3 (+6.00лв.)
NA K4 (+3.00лв.)
NA K5 (+1.00лв.)
NB K2 (+12.00лв.)
NB K3 (+6.00лв.)
NB K4 (+3.00лв.)
NB K5 (+1.00лв.)
NS K2 (+16.00лв.)
NS K3 (+8.00лв.)
NS K4 (+4.00лв.)
NS K5 (+2.00лв.)
NL K2 (+16.00лв.)
NL K3 (+8.00лв.)
NL K4 (+4.00лв.)
NL K5 (+2.00лв.)
NR K2 (+16.00лв.)
NR K3 (+8.00лв.)
NR K4 (+4.00лв.)
NR K5 (+2.00лв.)
NO K2 (+12.00лв.)
NO K3 (+6.00лв.)
NO K4 (+3.00лв.)
NO K5 (+1.00лв.)
SD K2 (+21.00лв.)
SD K3 (+11.00лв.)
SD K4 (+5.00лв.)
SD K5 (+2.00лв.)
SB K2 (+21.00лв.)
SB K3 (+11.00лв.)
SB K4 (+5.00лв.)
SB K5 (+2.00лв.)
SC K2 (+12.00лв.)
SC K3 (+6.00лв.)
SC K4 (+3.00лв.)
SC K5 (+1.00лв.)
SE K2 (+21.00лв.)
SE K3 (+11.00лв.)
SE K4 (+5.00лв.)
SE K5 (+2.00лв.)
SA K2 (+12.00лв.)
SA K3 (+6.00лв.)
SA K4 (+3.00лв.)
SA K5 (+1.00лв.)
SV K2 (+21.00лв.)
SV K3 (+11.00лв.)
SV K4 (+5.00лв.)
SV K5 (+2.00лв.)
SG K2 (+12.00лв.)
SG K3 (+6.00лв.)
SG K4 (+3.00лв.)
SG K5 (+1.00лв.)
AR K2 (+16.00лв.)
AR K3 (+8.00лв.)
AR K4 (+4.00лв.)
AR K5 (+2.00лв.)
AA K2 (+16.00лв.)
AA K3 (+8.00лв.)
AA K4 (+4.00лв.)
AA K5 (+2.00лв.)
AL K2 (+16.00лв.)
AL K3 (+8.00лв.)
AL K4 (+4.00лв.)
AL K5 (+2.00лв.)
AM K2 (+16.00лв.)
AM K3 (+8.00лв.)
AM K4 (+4.00лв.)
AM K5 (+2.00лв.)
AF K2 (+16.00лв.)
AF K3 (+8.00лв.)
AF K4 (+4.00лв.)
AF K5 (+2.00лв.)
AV K2 (+16.00лв.)
AV K3 (+8.00лв.)
AV K4 (+4.00лв.)
AV K5 (+2.00лв.)
AZ K2 (+16.00лв.)
AZ K3 (+8.00лв.)
AZ K4 (+4.00лв.)
AZ K5 (+2.00лв.)
Цена
Цена за цвят/ разфасовка
Крайна цена
Разфасовка (лт)

1 литър, 2.5 литра, 5 литра

Все още няма отзиви.

Be the first to review “Пясъчна мазилка Minimal”

Post your comment

Свързани продукти