Венецианска мазилка Spatula Stuhhi

Венецианска мазилка Spatula Stuhhi

От: 35.00лв.

Spatula Stuhhi е изключително екологична, гланцова, естествена, висококачествена минерална венецианска мазилка. Съставена е от мраморен прах и добавки и не съдържа никакви разтворители. Spatula Stuhhi диша изключително добре, резистентна е към алкали и е отличен естествен противогъбичен и бектерициден продукт. Нейната постоянна карбонизация я прави силно устойчива на влага.

Изчистване
S1 GG (+120.00лв.)
S2 GG (+60.00лв.)
S3 GG (+30.00лв.)
S4 GG (+10.00лв.)
S1 GF (+120.00лв.)
S2 GF (+60.00лв.)
S3 GF (+30.00лв.)
S4 GF (+10.00лв.)
S1 GE (+120.00лв.)
S2 GE (+60.00лв.)
S3 GE (+30.00лв.)
S4 GE (+10.00лв.)
S1 GD (+120.00лв.)
S2 GD (+60.00лв.)
S3 GD (+30.00лв.)
S4 GD (+10.00лв.)
S1 GC (+120.00лв.)
S2 GC (+60.00лв.)
S3 GC (+30.00лв.)
S4 GC (+10.00лв.)
S1 GB (+120.00лв.)
S2 GB (+60.00лв.)
S3 GB (+30.00лв.)
S4 GB (+10.00лв.)
S1 GA (+120.00лв.)
S2 GA (+60.00лв.)
S3 GA (+30.00лв.)
S4 GA (+10.00лв.)
S1 KB (+120.00лв.)
S2 KB (+60.00лв.)
S3 KB (+30.00лв.)
S4 KB (+10.00лв.)
S1 KA (+120.00лв.)
S2 KA (+60.00лв.)
S3 KA (+30.00лв.)
S4 KA (+10.00лв.)
S1 KF (+120.00лв.)
S2 KF (+60.00лв.)
S3 KF (+30%)
S4 KF (+10.00лв.)
S1 KC (+120.00лв.)
S2 KC (+60.00лв.)
S3 KC (+30.00лв.)
S4 KC (+10.00лв.)
S1 KD (+120.00лв.)
S2 KD (+60.00лв.)
S3 KD (+30.00лв.)
S4 KD (+10.00лв.)
S1 KG (+120.00лв.)
S2 KG (+60.00лв.)
S3 KG (+30%)
S4 KG (+10.00лв.)
S1 KE (+120.00лв.)
S2 KE (+60.00лв.)
S3 KE (+30.00лв.)
S4 KE (+10.00лв.)
S1 ZA (+160.00лв.)
S2 ZA (+80.00лв.)
S3 ZA (+40.00лв.)
S4 ZA (+20.00лв.)
S1 ZB (+160.00лв.)
S2 ZB (+80.00лв.)
S3 ZB (+40.00лв.)
S4 ZB (+20.00лв.)
S1 ZC (+160.00лв.)
S2 ZC (+80.00лв.)
S3 ZC (+40.00лв.)
S4 ZC (+20.00лв.)
S1 ZD (+160.00лв.)
S2 ZD (+80.00лв.)
S3 ZD (+40%)
S4 ZD (+20.00лв.)
S1 ZE (+120.00лв.)
S2 ZE (+60.00лв.)
S3 ZE (+30.00лв.)
S4 ZE (+10.00лв.)
S1 ZF (+120.00лв.)
S2 ZF (+60.00лв.)
S3 ZF (+30.00лв.)
S4 ZF (+10.00лв.)
S1 ZG (+120.00лв.)
S2 ZG (+60.00лв.)
S3 ZG (+30.00лв.)
S4 ZG (+10.00лв.)
S1 NA (+120.00лв.)
S2 NA (+60.00лв.)
S3 NA (+30.00лв.)
S4 NA (+10.00лв.)
S1 NB (+120.00лв.)
S2 NB (+60.00лв.)
S3 NB (+30.00лв.)
S4 NB (+10.00лв.)
S1 NS (+160.00лв.)
S2 NS (+80.00лв.)
S3 NS (+40.00лв.)
S4 NS (+20.00лв.)
S1 NL (+160.00лв.)
S2 NL (+80.00лв.)
S3 NL (+40.00лв.)
S4 NL (+20.00лв.)
S1 NR (+160.00лв.)
S2 NR (+80.00лв.)
S3 NR (+40.00лв.)
S4 NR (+20.00лв.)
S1 NO (+120.00лв.)
S2 NO (+60.00лв.)
S3 NO (+30.00лв.)
S4 NO (+10.00лв.)
S1 NY (+120.00лв.)
S2 NY (+60.00лв.)
S3 NY (+30.00лв.)
S4 NY (+10.00лв.)
S1 SD (+200.00лв.)
S2 SD (+100.00лв.)
S3 SD (+50.00лв.)
S4 SD (+20.00лв.)
S1 SB (+200.00лв.)
S2 SB (+100.00лв.)
S3 SB (+50.00лв.)
S4 SB (+20.00лв.)
S1 SC (+120.00лв.)
S2 SC (+60.00лв.)
S3 SC (+30.00лв.)
S4 SC (+10.00лв.)
S1 SE (+200.00лв.)
S2 SE (+100.00лв.)
S3 SE (+50.00лв.)
S4 SE (+20.00лв.)
S1 SA (+120.00лв.)
S2 SA (+60.00лв.)
S3 SA (+30.00лв.)
S4 SA (+10.00лв.)
S1 SV (+200.00лв.)
S2 SV (+100.00лв.)
S3 SV (+50.00лв.)
S4 SV (+20.00лв.)
S1 SG (+120.00лв.)
S2 SG (+60.00лв.)
S3 SG (+30.00лв.)
S4 SG (+10.00лв.)
S1 AR (+160.00лв.)
S2 AR (+80.00лв.)
S3 AR (+40.00лв.)
S4 AR (+20.00лв.)
S1 AA (+160.00лв.)
S2 AA (+80.00лв.)
S3 AA (+40.00лв.)
S4 AA (+20.00лв.)
S1 AL (+160.00лв.)
S2 AL (+80.00лв.)
S3 AL (+40.00лв.)
S4 AL (+20.00лв.)
S1 AM (+160.00лв.)
S2 AM (+80.00лв.)
S3 AM (+40.00лв.)
S4 AM (+20.00лв.)
S1 AF (+160.00лв.)
S2 AF (+80.00лв.)
S3 AF (+40.00лв.)
S4 AF (+20.00лв.)
S1 AV (+160.00лв.)
S2 AV (+80.00лв.)
S3 AV (+40.00лв.)
S4 AV (+20.00лв.)
S1 AZ (+160.00лв.)
S2 AZ (+80.00лв.)
S3 AZ (+40.00лв.)
S4 AZ (+20.00лв.)
S1 GG (+45.00лв.)
S2 GG (+20.00лв.)
S3 GG (+10.00лв.)
S4 GG (+3.00лв.)
S1 GF (+45.00лв.)
S2 GF (+20.00лв.)
S3 GF (+10.00лв.)
S4 GF (+3.00лв.)
S1 GE (+45.00лв.)
S2 GE (+20.00лв.)
S3 GE (+10.00лв.)
S4 GE (+3.00лв.)
S1 GD (+45.00лв.)
S2 GD (+20.00лв.)
S3 GD (+10.00лв.)
S4 GD (+3.00лв.)
S1 GC (+45.00лв.)
S2 GC (+20.00лв.)
S3 GC (+10.00лв.)
S4 GC (+3.00лв.)
S1 GB (+45.00лв.)
S2 GB (+20.00лв.)
S3 GB (+10.00лв.)
S4 GB (+3.00лв.)
S1 GA (+45.00лв.)
S2 GA (+20.00лв.)
S3 GA (+10.00лв.)
S4 GA (+3.00лв.)
S1 KB (+45.00лв.)
S2 KB (+20.00лв.)
S3 KB (+10.00лв.)
S4 KB (+3.00лв.)
S1 KA (+45.00лв.)
S2 KA (+20.00лв.)
S3 KA (+10.00лв.)
S4 KA (+3.00лв.)
S1 KF (+45.00лв.)
S2 KF (+20.00лв.)
S3 KF (+10%)
S4 KF (+3.00лв.)
S1 KC (+45.00лв.)
S2 KC (+20.00лв.)
S3 KC (+10.00лв.)
S4 KC (+3.00лв.)
S1 KD (+45.00лв.)
S2 KD (+20.00лв.)
S3 KD (+10.00лв.)
S4 KD (+3.00лв.)
S1 KG (+45.00лв.)
S2 KG (+20.00лв.)
S3 KG (+10%)
S4 KG (+3.00лв.)
S1 KE (+45.00лв.)
S2 KE (+20.00лв.)
S3 KE (+10.00лв.)
S4 KE (+3.00лв.)
S1 ZA (+60.00лв.)
S2 ZA (+30.00лв.)
S3 ZA (+15.00лв.)
S4 ZA (+5.00лв.)
S1 ZB (+60.00лв.)
S2 ZB (+30.00лв.)
S3 ZB (+15.00лв.)
S4 ZB (+5.00лв.)
S1 ZC (+60.00лв.)
S2 ZC (+30.00лв.)
S3 ZC (+15.00лв.)
S4 ZC (+5.00лв.)
S1 ZD (+60.00лв.)
S2 ZD (+30.00лв.)
S3 ZD (+15%)
S4 ZD (+5.00лв.)
S1 ZE (+45.00лв.)
S2 ZE (+20.00лв.)
S3 ZE (+10.00лв.)
S4 ZE (+3.00лв.)
S1 ZF (+45.00лв.)
S2 ZF (+20.00лв.)
S3 ZF (+10.00лв.)
S4 ZF (+3.00лв.)
S1 ZG (+45.00лв.)
S2 ZG (+20.00лв.)
S3 ZG (+10.00лв.)
S4 ZG (+3.00лв.)
S1 NA (+45.00лв.)
S2 NA (+20.00лв.)
S3 NA (+10.00лв.)
S4 NA (+3.00лв.)
S1 NB (+45.00лв.)
S2 NB (+20.00лв.)
S3 NB (+10.00лв.)
S4 NB (+3.00лв.)
S1 NS (+60.00лв.)
S2 NS (+30.00лв.)
S3 NS (+15.00лв.)
S4 NS (+5.00лв.)
S1 NL (+60.00лв.)
S2 NL (+30.00лв.)
S3 NL (+15.00лв.)
S4 NL (+5.00лв.)
S1 NR (+60.00лв.)
S2 NR (+30.00лв.)
S3 NR (+15.00лв.)
S4 NR (+5.00лв.)
S1 NO (+45.00лв.)
S2 NO (+20.00лв.)
S3 NO (+10.00лв.)
S4 NO (+3.00лв.)
S1 NY (+45.00лв.)
S2 NY (+20.00лв.)
S3 NY (+10.00лв.)
S4 NY (+3.00лв.)
S1 SD (+80.00лв.)
S2 SD (+40.00лв.)
S3 SD (+20.00лв.)
S4 SD (+5.00лв.)
S1 SB (+80.00лв.)
S2 SB (+40.00лв.)
S3 SB (+20.00лв.)
S4 SB (+5.00лв.)
S1 SC (+45.00лв.)
S2 SC (+20.00лв.)
S3 SC (+10.00лв.)
S4 SC (+3.00лв.)
S1 SE (+80.00лв.)
S2 SE (+40.00лв.)
S3 SE (+20.00лв.)
S4 SE (+5.00лв.)
S1 SA (+45.00лв.)
S2 SA (+20.00лв.)
S3 SA (+10.00лв.)
S4 SA (+3.00лв.)
S1 SV (+80.00лв.)
S2 SV (+40.00лв.)
S3 SV (+20.00лв.)
S4 SV (+5.00лв.)
S1 SG (+45.00лв.)
S2 SG (+20.00лв.)
S3 SG (+10.00лв.)
S4 SG (+3.00лв.)
S1 AR (+60.00лв.)
S2 AR (+30.00лв.)
S3 AR (+15.00лв.)
S4 AR (+5.00лв.)
S1 AA (+60.00лв.)
S2 AA (+30.00лв.)
S3 AA (+15.00лв.)
S4 AA (+5.00лв.)
S1 AL (+60.00лв.)
S2 AL (+30.00лв.)
S3 AL (+15.00лв.)
S4 AL (+5.00лв.)
S1 AM (+60.00лв.)
S2 AM (+30.00лв.)
S3 AM (+15.00лв.)
S4 AM (+5.00лв.)
S1 AF (+60.00лв.)
S2 AF (+30.00лв.)
S3 AF (+15.00лв.)
S4 AF (+5.00лв.)
S1 AV (+60.00лв.)
S2 AV (+30.00лв.)
S3 AV (+15.00лв.)
S4 AV (+5.00лв.)
S1 AZ (+60.00лв.)
S2 AZ (+30.00лв.)
S3 AZ (+15.00лв.)
S4 AZ (+5.00лв.)
S1 GG (+12.00лв.)
S2 GG (+6.00лв.)
S3 GG (+3.00лв.)
S4 GG (+1.00лв.)
S1 GF (+12.00лв.)
S2 GF (+6.00лв.)
S3 GF (+3.00лв.)
S4 GF (+1.00лв.)
S1 GE (+12.00лв.)
S2 GE (+6.00лв.)
S3 GE (+3.00лв.)
S4 GE (+1.00лв.)
S1 GD (+12.00лв.)
S2 GD (+6.00лв.)
S3 GD (+3.00лв.)
S4 GD (+1.00лв.)
S1 GC (+12.00лв.)
S2 GC (+6.00лв.)
S3 GC (+3.00лв.)
S4 GC (+1.00лв.)
S1 GB (+12.00лв.)
S2 GB (+6.00лв.)
S3 GB (+3.00лв.)
S4 GB (+1.00лв.)
S1 GA (+12.00лв.)
S2 GA (+6.00лв.)
S3 GA (+3.00лв.)
S4 GA (+1.00лв.)
S1 KB (+12.00лв.)
S2 KB (+6.00лв.)
S3 KB (+3.00лв.)
S4 KB (+1.00лв.)
S1 KA (+12.00лв.)
S2 KA (+6.00лв.)
S3 KA (+3.00лв.)
S4 KA (+1.00лв.)
S1 KF (+12.00лв.)
S2 KF (+6.00лв.)
S3 KF (+3%)
S4 KF (+1.00лв.)
S1 KC (+12.00лв.)
S2 KC (+6.00лв.)
S3 KC (+3.00лв.)
S4 KC (+1.00лв.)
S1 KD (+12.00лв.)
S2 KD (+6.00лв.)
S3 KD (+3.00лв.)
S4 KD (+1.00лв.)
S1 KG (+12.00лв.)
S2 KG (+6.00лв.)
S3 KG (+3%)
S4 KG (+1.00лв.)
S1 KE (+12.00лв.)
S2 KE (+6.00лв.)
S3 KE (+3.00лв.)
S4 KE (+1.00лв.)
S1 ZA (+16.00лв.)
S2 ZA (+8.00лв.)
S3 ZA (+4.00лв.)
S4 ZA (+2.00лв.)
S1 ZB (+16.00лв.)
S2 ZB (+8.00лв.)
S3 ZB (+4.00лв.)
S4 ZB (+2.00лв.)
S1 ZC (+16.00лв.)
S2 ZC (+8.00лв.)
S3 ZC (+4.00лв.)
S4 ZC (+2.00лв.)
S1 ZD (+16.00лв.)
S2 ZD (+8.00лв.)
S3 ZD (+4%)
S4 ZD (+2.00лв.)
S1 ZE (+12.00лв.)
S2 ZE (+6.00лв.)
S3 ZE (+3.00лв.)
S4 ZE (+1.00лв.)
S1 ZF (+12.00лв.)
S2 ZF (+6.00лв.)
S3 ZF (+3.00лв.)
S4 ZF (+1.00лв.)
S1 ZG (+12.00лв.)
S2 ZG (+6.00лв.)
S3 ZG (+3.00лв.)
S4 ZG (+1.00лв.)
S1 NA (+12.00лв.)
S2 NA (+6.00лв.)
S3 NA (+3.00лв.)
S4 NA (+1.00лв.)
S1 NB (+12.00лв.)
S2 NB (+6.00лв.)
S3 NB (+3.00лв.)
S4 NB (+1.00лв.)
S1 NS (+16.00лв.)
S2 NS (+8.00лв.)
S3 NS (+4.00лв.)
S4 NS (+2.00лв.)
S1 NL (+16.00лв.)
S2 NL (+8.00лв.)
S3 NL (+4.00лв.)
S4 NL (+2.00лв.)
S1 NR (+16.00лв.)
S2 NR (+8.00лв.)
S3 NR (+4.00лв.)
S4 NR (+2.00лв.)
S1 NO (+12.00лв.)
S2 NO (+6.00лв.)
S3 NO (+3.00лв.)
S4 NO (+1.00лв.)
S1 NY (+12.00лв.)
S2 NY (+6.00лв.)
S3 NY (+3.00лв.)
S4 NY (+1.00лв.)
S1 SD (+21.00лв.)
S2 SD (+11.00лв.)
S3 SD (+5.00лв.)
S4 SD (+2.00лв.)
S1 SB (+21.00лв.)
S2 SB (+11.00лв.)
S3 SB (+5.00лв.)
S4 SB (+2.00лв.)
S1 SC (+12.00лв.)
S2 SC (+6.00лв.)
S3 SC (+3.00лв.)
S4 SC (+1.00лв.)
S1 SE (+21.00лв.)
S2 SE (+11.00лв.)
S3 SE (+5.00лв.)
S4 SE (+2.00лв.)
S1 SA (+12.00лв.)
S2 SA (+6.00лв.)
S3 SA (+3.00лв.)
S4 SA (+1.00лв.)
S1 SV (+21.00лв.)
S2 SV (+11.00лв.)
S3 SV (+5.00лв.)
S4 SV (+2.00лв.)
S1 SG (+12.00лв.)
S2 SG (+6.00лв.)
S3 SG (+3.00лв.)
S4 SG (+1.00лв.)
S1 AR (+16.00лв.)
S2 AR (+8.00лв.)
S3 AR (+4.00лв.)
S4 AR (+2.00лв.)
S1 AA (+16.00лв.)
S2 AA (+8.00лв.)
S3 AA (+4.00лв.)
S4 AA (+2.00лв.)
S1 AL (+16.00лв.)
S2 AL (+8.00лв.)
S3 AL (+4.00лв.)
S4 AL (+2.00лв.)
S1 AM (+16.00лв.)
S2 AM (+8.00лв.)
S3 AM (+4.00лв.)
S4 AM (+2.00лв.)
S1 AF (+16.00лв.)
S2 AF (+8.00лв.)
S3 AF (+4.00лв.)
S4 AF (+2.00лв.)
S1 AV (+16.00лв.)
S2 AV (+8.00лв.)
S3 AV (+4.00лв.)
S4 AV (+2.00лв.)
S1 AZ (+16.00лв.)
S2 AZ (+8.00лв.)
S3 AZ (+4.00лв.)
S4 AZ (+2.00лв.)
Цена
Цена за цвят/ разфасовка
Крайна цена

Все още няма отзиви.

Be the first to review “Венецианска мазилка Spatula Stuhhi”

Post your comment

Свързани продукти